آموزش کارهای روزمره به انگلیسی

والدین عزیز، جهت آموزش زبان انگلیسی به کودکان از مشاهده آنلاین یا دانلود فیلم آموزش زبان انگلیسی کودکان بهره مند شوید .

آهنگ کارهای روزمره به انگلیسی

در این بخش آهنگ های آموزشی مرتبط با کارهای روزمره را ارایه می کنیم. کودکان از طریق ساختارهای تکرار شونده،  با کلمات وعبارت مرتبط آشنا می شود.

کارتون کارهای روزمره به انگلیسی

ما در فان انگلیش ،جهت آموزش کارهای روزمره به انگلیسی، انواع منابع شامل کارتون، فلش کارت و کتاب داستان صوتی مرتبط را برای کودکان فراهم کرده ایم.

تماس با مشاور آموزشی