Archive for Tag: شعر و ریتم در آموزش زبان

آموزش زبان انگلیسی به کودکان با شعر و آهنگ

شعر و ریتم در آموزش زبان انگلیسی به کودکان

استفاده از شعر و ریتم در آموزش زبان انگلیسی برای بالا بردن راندمان یادگیری در کودکان مرسوم است ، در این مقاله به بررسی تاثیرات مثبت آن میپردازیم

Read More
تماس با مشاور آموزشی