آموزش اعضای بدن به انگلیسی

والدین عزیز، جهت آموزش زبان انگلیسی به کودکان از مشاهده آنلاین یا دانلود فیلم آموزش زبان انگلیسی کودکان بهره مند شوید .

فیلم های آموزشی اعضای بدن به انگلیسی

در این بخش میتوانید آهنگ ها و کارتون های مرتبط با اعضای بدن به انگلیسی را مشاهده کنید. کودکان با تکرار شعرها، با کلمات و عبارات اعضای بدن آشنا می شوند.

تماس با مشاور آموزشی