کلاس ترمیک

کلاس ترمیک

کلاس زبان کودکان به روش ترمیک

 • کلاس های ترمیک در سه گروه سنی برگزار می شود.
  •  Fun English A: گروه سنی 3 تا 5 سال
  • Fun English B: گروه سنی 5 تا 7 سال
  • Fun English C:گروه سنی 7 تا 10 سال
 • متریال دوره های ترمیک زبان
  • Longman picture dictionary دردو سطح
  • super safari در سه سطح
  • oxford phonics world در5 سطح
  • My first grammar  در سه سطح
  • سیلابس ویژه فان انگلیش
 • کلاس های ترمیک 3 جلسه در هفته و به مدت یک ساعت برگزار می شود.
 • یک ترم در 12 جلسه برگزار می شود
 • اعطای گواهی نامه در انتهای هر ترم

کلاس زبان کودک ترمیک تخصصی ، یک روش پایدار برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان است .  این کلاس زبان کودکان  بر اساس یک ساختاراز پیش تعیین شده و بر اساس یک نقشه راه که گام به گام کودک را دو زبانه مینماید .

روش فان انگلیش ، یک طرح درس تجربه شده و نتیجه گرا ، سفارشی شده برای آموزش درست و پایدار زبان انگلیسی به کودکان 3 تا 10 سال است .  ما در فان انگلیش معتقد هستیم ، یادگیری زبان انگلیسی ، مهمترین فاکتور در توسعه فردی کودک شما برای مواجه با آینده است . فراموش نکنیم هنوز و همیشه کلام و زبان مهم ترین راه ارتباطی بین تمام انسانها بوده و خواهد بود .

دستاوردهای کلاس زبان کودکان در فان انگلیش

 • تسلط بر صدها کلمه و عبارت در قالب موضوعات متنوع
 • یادگیری استفاده از ساختار های زبانی و گرامر به صورت غیر مستقیم و کاربرد درست در مکالمات روزمره
 • فراگیری تلفظ و آهنگ کلام درست
 • فراگیری خواندن و نوشتن به روش فونیکس
 • آشنایی با مفاهیم اعداد و مفاهیم ابتدایی ریاضیات به زبان انگلیسی
 • آشنایی با مفاهیم مرتبط با مهارت های اجتماعی مثل رعایت آداب در محیط های مختلف و عادات صحیح
تماس با مشاور آموزشی