رنگ ها در انگلیسی

والدین عزیز، جهت آموزش زبان انگلیسی به کودکان از مشاهده آنلاین یا دانلود فیلم آموزش زبان انگلیسی کودکان بهره مند شوید .

فیلم های آموزشی رنگ ها به زبان انگلیسی

در این بخش میتوانید آهنگ ها و کارتون های مرتبط با رنگ ها به انگلیسی را مشاهده کنید. کودکان با تکرار شعرها، با کلمات و عبارات مرتبط با رنگ ها آشنا می شوند.

تماس با مشاور آموزشی