افسانه های پریان

والدین عزیز، جهت آموزش زبان انگلیسی به کودکان از مشاهده آنلاین یا دانلود فیلم آموزش زبان انگلیسی کودکان بهره مند شوید .

افسانه های پریان به انگلیسی

در این بخش میتوانید ،داستان  های معروف را به انگلیسی و در قالب انمیشین جذاب مشاهده کنید. کودکان با یادگیری این داستان ها و بازتعریف آن ها پیشرفت چشمگیری در مکالمه زبان انگلیسی خواهند داشت.

تماس با مشاور آموزشی