آموزش لوازم مدرسه به انگلیسی

والدین عزیز، جهت آموزش زبان انگلیسی به کودکان از مشاهده آنلاین یا دانلود فیلم آموزش زبان انگلیسی کودکان بهره مند شوید .

آهنگ لوازم مدرسه به انگلیسی

در این بخش میتوانید آهنگ لوازم مدرسه به انگلیسی را مشاهده کنید. کودکان با تکرار شعرها، با کلمات و عبارات لوازم مدرسه آشنا می شوند.

کارتون لوازم مدرسه به انگلیسی

با ما آموزش لوازم مدرسه به انگلیسی را تجربه کنید.در این بخش انواع منابع شامل کارتون، فلش کارت و کتاب داستان صوتی مرتبط را ارایه می دهیم.

تماس با مشاور آموزشی