فونیکس

ما در فان انگلیش، امکان مشاهده و دانلود فیلم آموزشی زبان انگلیسی برای کودکان را به صورت طبقه شده فراهم کرده ایم.

آموزش فونیکس

ما مجموعه ای کامل از فیلم های آموزشی فونیکس را جمع آوری کرده ایم. فونیکس روش بین المللی آموزش خواندن و نوشتن است. آهنگ های فونیکس  little fox به کودکان در ترکیب صداها (blending ) و ساخت کلمات کمک می کند.

تماس با مشاور آموزشی