آموزش حیوانات دریا به انگلیسی

والدین عزیز، جهت آموزش زبان انگلیسی به کودکان از مشاهده آنلاین یا دانلود فیلم آموزش زبان انگلیسی کودکان بهره مند شوید .

آهنگ حیوانات دریا به انگلیسی

در این بخش میتوانید فیلم های آموزشی حیوانات دریا به انگلیسی را مشاهده کنید. کودکان با تکرار شعرها، با کلمات و عبارات حیوانات دریا آشنا می شوند.

تماس با مشاور آموزشی