آموزش اشکال به انگلیسی

والدین عزیز، جهت آموزش زبان انگلیسی به کودکان از مشاهده آنلاین یا دانلود فیلم آموزش زبان انگلیسی کودکان بهره مند شوید .

آهنگ اشکال به انگلیسی

ما در فان انگلیش ،منابع آموزشی را به صورت طبقه بندی شده با دسترسی راحت ارایه می کنیم. در این بخش مجموعه آهنگ اشکال به انگلیسی را مشاهده می کنید.

کارتون اشکال به انگلیسی

ما در فان انگلیش ،جهت آموزش اشکال به انگلیسی، انواع منابع شامل کارتون، فلش کارت و کتاب داستان صوتی مرتبط را برای کودکان فراهم کرده ایم.

تماس با مشاور آموزشی