آموزش وسایل نقلیه به انگلیسی

آموزش وسایل نقلیه به انگلیسی

در این بخش آهنگ انگلیسی کودکانه مرتبط با وسایل نقلیه را مشاهده می کنید. این آهنگ ها در تمرین کلمات و ساختارهای زبانی مرتبط با وسایل نقلیه بسیار اثربخش است.

کارتون وسایل نقلیه به انگلیسی

مشاهده و دانلود فیلم آموزشی زبان انگلیسی برای کودکان در رابطه با وسایل نقلیه برای شما فراهم شده است. داستان های استیو و مگی کودک ، یک منبع عالی جهت آموزش وسایل نقیله به انگلیسی است.

استفاده از فیلم ، موسیقی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان 3 تا 8 سال بسیار مهم است . نکته کلیدی آن است که می بایست کودک شما در یک طرح درس از پیش تعیین شده و به صورت انتخابی محتوای های طبقه بندی شده ، در یک موضوع با پریود زمانی مشخص را بارها و بارها بببیند و بشنود تا کلمات  در ذهن کودک ماندگار شود .

تماس با مشاور آموزشی