آموزش وسایل نقلیه به انگلیسی

آموزش وسایل نقلیه به انگلیسی

در این بخش آهنگ انگلیسی کودکانه مرتبط با وسایل نقلیه را مشاهده می کنید. این آهنگ ها در تمرین کلمات و ساختارهای زبانی مرتبط با وسایل نقلیه بسیار اثربخش است.

کارتون وسایل نقلیه به انگلیسی

مشاهده و دانلود فیلم آموزشی زبان انگلیسی برای کودکان در رابطه با وسایل نقلیه برای شما فراهم شده است. داستان های استیو و مگی کودک ، یک منبع عالی جهت آموزش وسایل نقیله به انگلیسی است.

Call Now Buttonتماس با مشاور آموزشی