Archive for Author: admin

فراهم کردن بهترین آموزش برای کودکم

چگونه بهترین آموزش ها برای کودکان را فراهم کنیم

تقریبا همه والدین به دنبال راهکاری های هستند تا بتوانند بهترین آموزش ها برای کودکان خود را فراهم آورند . بچه ها در مدرسه زندگی می کنند بنابراین واجب است که بهترین آموزش ها برای کودکان متناسب با برنامه مدرسه آنها تنظیم نماییم .

Read More
بهترین روش آموزش زبان به کودکان کدام است

بهترین روش آموزش زبان انگلیسی به کودکان

بهترین روش آموزش زبان یک چالش بزرگ است برای همه کسانی که توسعه فردی کود ک خود اهمیت میدهند . امروزه دغدغه های بسیاری از والدین در مسیر آموزش کودکان خود و آماده نمودن آنها برای زندگی پیش رو در کشورمان آموزش زبان انگلیسی به کودک است . افزایش...

Read More
آماده سازی کودک برای آینده

چگونه کودکان خود را برای آینده آماده کنیم ؟

ما بعنوان والدین وظیفه داریم با افزایش آگاهی ، عقلانیت ، اعتماد به نفس و تاکید بر اهمیت یادگیری مستمر و مداوم در کنار افزایش مهارت ها مانند آموزش زبان انگلیسی به کودکان خود را برای آینده آماده نماییم .

Read More
تماس با مشاور آموزشی